Arkiv

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologi mener, at der skal skrues kraftigt op for indsatserne og tempoet i denne tredje planperiode, da Danmark stadig er langt fra målet om at opnå god tilstand i vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT mener, at den økonomiske regulering af vand- og spildevandsselskaber skal understøtte innovation og teknologiudvikling. Læs høringssvaret her.

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

DMT har afgivet høringssvar vedr. vejledningsudkast til omkostningsbekendtgørelsen. Læse høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

Vejledningen om blødgøring af drikkevand skal fremme en energi- og klimarigtig vandsektor og øget drikkevandskvalitet. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT høringssvar vedr. ØR-bekendtgørelsen

DMT har afgivet høringssvar på udkastet til en revideret bekendtgørelse om økonomisk regulering af vandselskaber. Der er tale om en mindre ændring af bekendtgørelsen, som er nødvendiggjort af den langsomme implementering af de to aftaler… Læs mere

Emissionsmålinger i danske farvande er centralt i forureningsbekæmpelsen af svovl

Emissionsmålinger i danske farvande er centralt i forureningsbekæmpelsen af svovl

DMT har afgivet høringssvar vedr. svovlbekendtgørelsen. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT høringssvar: God vejledning om klimatilpasning er vigtig

DMT opfordrer til, at ny klimatilpasningsvejledning indeholder klare anvisninger. Læs høringssvaret her.

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg. Læs høringssvaret her.

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

Opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur

DMT har skrevet til miljøministeren og fødevareministeren med en opfordring til at udarbejde en samlet strategi for aquakultur, som branchen kan bakke op om, og at der i de kommende vandområdeplaner tages højde for, at… Læs mere