Arkiv

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til Vandsektorloven

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar til Vandsektorloven

DMT har afgivet høringssvar til udkast til lovforslag om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren. Læs hele høringssvaret her.

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

DMT har afgivet høringssvar til den nye dronebekendtgørelse

Dansk miljøteknologi og Explicit har i oktober afgivet høringssvar til dronebekendtgørelsen der fastsætter reglerne for flyvning med droner.

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

DMT har afgivet høringssvar til den nye Vandforsyningslov

Det reviderede drikkevandsdirektiv står foran implementering i dansk lov. DMT har afgivet høringssvar til den del, der vedrører Vandforsyningsloven. Læs hele høringssvaret her.

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Snart er det slut med at fyre for gråspurvene, hvilket er en glædelig nyhed for energiforbruget, klimaet og for salget af ventilationsløsninger med genanvendelse. Læs mere her.

DMT's høringssvar vedrørende EU-kommissionens offentliggørelse af forslag til nye EURO norm 7 standarder

DMT's høringssvar vedrørende EU-kommissionens offentliggørelse af forslag til nye EURO norm 7 standarder

DMT hilser det velkomment, at euronormen samler EURO norm 6 i én forordning, og at normen gælder alle typer køretøjer, men mener at ambitionsniveauet er for lavt. Læs hele høringssvaret her.

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revideret direktiv for byspildevand. Det er et ambitiøst forslag med et tiltrængt fokus på ressourcer, energi, og miljøfarlige stoffer men Danmark skal arbejde for, at… Læs mere

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Dansk Miljøteknologi fremsendte før sommerferien et åbent brev til Dan Jørgensen, hvor vi opfordrede ham til gå personligt ind i arbejdet med at sikre fremdrift i processen og finde løsninger på de problemer, som er…

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT savner, at forslaget forholder sig til hvordan innovation og teknologiudvikling konkret inddrages og understøttes gennem den økonomiske regulering. Læs høringssvaret her.