Vandpolitisk Netværk 2024

Vandpolitisk Netværk 2024

Læs mere om næste års fire spændende møder i Vandpolitisk Netværk 2024.

 

 

 


VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2024


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


Møde 1: Vandets rolle i den grønne omstilling

Dato: 6. februar 2024 kl. 10.00-14.30

Mødested: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København

Vi står med en vandbranche, der meget gerne vil bidrage til den grønne omstilling, men der er flere udfordringer. P2X kræver store mængder ultrarent vand og efterfølgende håndtering af rejektvand; det er vigtigt at tænke ind i ligningen, når anlæggene skal placeres. Der er også problemstillingen omkring overskudsvarme fra spildevandsanlæg, der via varmepumper kan udgøre et vigtigt grønt bidrag til den vedvarende energi. Den praksis er bare ikke særligt udbredt, for reguleringen spænder ben.

Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i Synergi, deltager med et oplæg omkring hendes syn på koblingen mellem vand og energi.

Ordstyrer på dagen: Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA

PROGRAM FOR DAGEN:

09.30-10.00
Ankomst

10.00-10.30
Velkomst
v. Dansk Miljøteknologi, DANVA og Rambøll

10.30-11.45
Energieffektivitet – brobyggeren i den grønne omstilling, også når det handler om vand
v. Katrine Bjerre M. Eriksen, Direktør, SYNERGI

Energistyrelsens arbejde med regulering af teknisk vand
v. David Herrmann, teamleder i Energistyrelsens Vandenhed

Diskussion

11.45-12.30
Frokost

12:30-13.30
Tre kortere indlæg:

  1. Et forsyningsperspektiv på potentialer og udfordringer ved PtX
    v. Lasse Bro Børglum og Johan Pedersen, Aalborg forsyning
  2. Status på håndtering af rejektvand
    v. Joánnes Gaard, Miljøministeriet
  3. Erfaring med sektorkobling mellem vand- og energisystemer – eksemplificeret med varmepumper v. Søren Ørsted, Rambøll

13.30-14.15
Kaffe, kage og diskussion

 

 

 

 

 

   Katrine Bjerre       Søren Ørsted          David Herrmann

 

Møde 2: Vand og havmiljø

Dato: 20. juni 2024

Mødested: Fællessalen, Christiansborg

Vi mødes til en snak om de helt aktuelle udfordringer med store udledninger af kvælstof og miljøfarlige stoffer til havmiljøet. På mødet kaster vi lys på proportionerne mellem de forskellige udledere, og i forlængelse heraf tager vi en snak om, hvor og hvordan vandselskaberne fremadrettet skal sætte ind, for at minimere deres udledninger yderligere.

National og europæisk regulering og teknologiske løsninger vil være omdrejningspunkter for dagen, hvor drøftelserne også vil berøre aktuelle politiske processer så som Byspildevandsdirektivet og Vandsektorloven.

Charlotte Bagge (M) er vært for mødet, og vi har inviteret Miljøminister Magnus Heunicke (TBC) til at deltage i diskussionen.

 

 

 

 

 

    Charlotte Bagge (M)                 Magnus Heunicke (S)

 

Møde 3: Ny proces omkring Vandsektorloven – hvad er de næste skridt?

Dato: September

Mødested: Endnu ved at blive afklaret

Føljetonen omkring Vandsektorloven er efterhånden lang og kompliceret. I oktober 2023 trak regeringen lovforslaget tilbage i dens fulde form, og i samme ombæring blev det besluttet at etablere en ekspertgruppe, der kan finde en vej igennem de dele af lovforslaget, der har forårsaget mest røre. Det inkluderer bl.a. fleksible indtægtsrammer, forrentningsrammer, justering af effektiviseringskrav samt ledelsesstrafansvar.

På det tredje møde i VPN giver vi en status på arbejdet, og tager en fælles drøftelse af nogle af de sværeste knaster i Vandsektorloven.

 

Møde 4: Hvordan sikrer vi fremtidens vandingeniører?

Dato: December

Mødested: Endnu ved at blive afklaret

Vi mødes til en dag i innovationens tegn, hvor vi bl.a. skal diskutere gode forskningsmiljøer og rekruttering til ingeniørfagene.


Pris for deltagelse i 4 møder = 8.000 kr. (ex. moms)

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi, e-mail: ssh@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 3013 6723